خشکسالی در ایران

در سال های اخیر مساله خشکسالی در کشور ما یک معضل مهم شده است.به طوری که گفته میشود حدود 34% از اب سد های ایران نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

 همچنین با توجه به اینکه ایران یکی از کشور های کم اب جهان است این مساله خود را جدی تر نشان میدهد.

میانگین بارش جهانی 350 میلی لیتر و میانگین بارش در ایران 260 میلی لیتر می باشد.

حال با این شرایط مردم نه تنها به فکر صرفه جویی نیستند بلکه مصرف آب در کشور ما روز یروز بیشتر هم میشود.

 هم‌اکنون حدود 20 درصد مساحت ایران بیابان مطلق است. یعنی زادآوری زیستی آن در حداقل ممکن است. نیمی از مساحت ایران بیابان است. دوسوم مساحت ایران در شمار مناطق خشک و نیمه خشک قرار می‌گیرد. گزارش پیش گفته تاکید می‌کند که بعید نیست بین 30 تا 40 سال آینده بخش‌های وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شده و یا غالب مناطق نیمه خشک کنونی نیز بیابان خواهند شد.

 

/ 0 نظر / 168 بازدید