نقشه زیر مربوط به کره زمین در 250 میلیون سال پیش است، زمانی که تمام خشکی های جهان به هم پیوسته بود. در این نقشه همچنین مکان تقریبی کشورهای جهان را مشاهده می کنید. نکته جالب توجه در این نقشه، مکان کشور ایران است که به دو قسمت در دو نیم کره جنوبی و شمالی و با فاصله نسبتا زیاد از یکدیگر، تقسیم شده است.
ابرقاره‌‌ی «پانگئا» بین 200 تا 300 میلیون سال پیش تنها قاره کره زمین بود و پس از این زمان، رفته رفته قاره های مختلف از یکدیگر جدا شده و نقشه امروزی کره زمین را شکل دادند.

 

 منبع: http://mesghalonline.com