سرعت، قدرت دید، دامنه ارتباط/شنوائی ، طول عمر ، اندازه و  دویدن در مسافت طولانی

منبع:theinfographics.com

 لینک عکس:http://thedinfographics.com/wp-content/uploads/2012/03/humans-vs-animals.jpeg